VIA Subsidie

Algemeen

Buursema Bouwbedrijf BV

ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

In de bouwwereld zijn de faalkosten hoog en deze zullen om meerdere redenen naar beneden moeten. Door oa te kort aan personeel, snellere bouwproces, meer kwaliteit, hogere betrouwbaarheid. Tevens verandert de rol van de aannemer in burgerlijk wetboek per 1-01-2021.
De aansprakelijkheid van de aannemer wordt wettelijk geborgd in het burgerlijk wetboek. Tevens zal de (WKB) Wet Kwaliteits Borging van kracht worden. Deze wet ziet toe op de verhoging van de kwaliteit van de bouw.
Door meer het anders organiseren van de organisatie zal het bedrijf kunnen voldoen aan deze ontwikkelingen.

Middels de VIA subsidie wordt deze aanpassing binnen het bedrijf ondersteund

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie (EU) wil de economische verschillen tussen de Europese regio's verkleinen. Dat doet de EU met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).