Woningcorporaties

Wij kijken door de bril van de klant van onze klant!

Ons bedrijf werkt al jaren samen met woningcorporaties aan de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud, verduurzamingsprojecten en dagelijks- en mutatieonderhoud.
Wij zorgen voor de juiste en tijdige ontwikkeling van een compleet productaanbod. Een aanbod afgestemd op de mogelijkheden van de corporatie en de wensen van huidige én toekomstige huurders. Wij hebben oog voor uw klant!

Wij denken graag met u mee en dankzij onze toekomstgerichte en innovatieve aanpak ‘ontzorgen’ wij u in de breedste zin van het woord. Projecten worden vanaf het begin tot het eind opgepakt.
We bieden bijvoorbeeld creatieve oplossingen voor het maken van label-stappen qua woningisolatie. En we informeren en begeleiden ook de bewoners tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Wij zijn specialisten in het communiceren, plannen, ontwikkelen en het binnen de kaders realiseren van onderhouds- , renovatie- en verduurzamingsopgaven.