Dagelijks- en mutatieondehoud

 

Voor een aantal woningcorporaties beheren wij ook het dagelijks onderhoud en voeren wij het onderhoud bij mutaties uit. De reparatieverzoeken van bewoners komen digitaal bij ons binnen, wij plannen de uitvoering ervan in overleg met de bewoner in. Bij meerdaagse werkzaamheden ontvangen de bewoners een dagplanning, zodat zij goed geïnformeerd zijn wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Douche-, keuken- en toiletrenovaties worden conform de wensen van de corporatie en de keuze van de bewoner uitgevoerd. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van innovatieve producten, blijft de overlast voor hen zo beperkt mogelijk