Strategie

- kijk door de bril van de klant van onze klant;    

We werken in veel gevallen bij klanten van onze klanten. Iedereen binnen ons bedrijf denkt bij zijn werkzaamheden na over de gevolgen voor de klant van onze klant. Dit doen we onder andere door het geven van duidelijke informatie over de uitvoering van de werkzaamheden en overlast proberen we zoveel mogelijk te beperken.

- service+;

We denken in wensen van mensen. Voordat we beginnen met groot onderhoud of renovatie van een buurt, hebben we al contact gehad met de mensen in de buurt. Zowel bewoners als de mensen op de werkvloer worden vanaf het voortraject betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Hierdoor wordt alle aanwezige kennis ingezet, van bewoners tot aan de medewerkers van de onderaannemers. Dit zorgt voor betrokkenheid en er gaan minder dingen fout. Alle medewerkers worden getraind op een persoonlijke benadering en zijn herkenbaar aan de bedrijfskleding.