Organisatie

Organisatie

  • Woningcorporatie – projecten

We werken samen met een aantal woningcorporaties aan de voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud en verduurzamingsprojecten. Hierbij denken we bijvoorbeeld mee over duurzame oplossingen voor isolatie, de manier van uitvoeren, bewonersinformatie en begeleiding.

Projecten worden vanaf het begin tot het eind opgepakt; vanaf het aanbieden van mogelijke oplossingen voor het maken van label-stappen qua woningisolatie tot het informeren en begeleiden van bewoners tijdens de uitvoering van het project.

  • Woningcorporatie – dagelijks onderhoud / mutatie

Voor een aantal woningcorporaties voeren wij het dagelijks onderhoud en het onderhoud bij mutatie uit. De reparatieverzoeken van bewoners komen digitaal bij ons binnen, wij plannen de uitvoering ervan in overleg met de bewoner in.

  • Aanneming / nieuwbouw

Grotere nieuwbouwprojecten zoals bijvoorbeeld het bouwen van bedrijfshallen en scholen worden met de meeste zorg uitgevoerd. Ook het vervangen van een zwembadkoepel is voor ons geen probleem!

  • Bouwsneldienst

De afdeling die de verbouw- onderhouds- en renovatieprojecten uitvoert voor particuliere opdrachtgevers. Dit kan zijn het vervangen van een slot tot een complete verbouw / renovatie van een woning.