Gezondheidscentrum, Schoonebeek

Opdrachtgever: Woningstichting Inter Pares
Adres: Westeind 50
Architect: dhr. H. van Overbeek (Inter Pares)
Bruto oppervlakte: 600
Bouwtijd in maanden: 6
Gunning: Onderhands
Projectleider(s) BB: H. Buursema
Jaar van realisatie: 2004

Algemeen

In een nauwe samenwerking met opdrachtgever en installateur is dit werk in bouwteamverband gerealiseerd. Dit tot tevredenheid van opdrachtgever en de verschillende gebruikers, die aan het programma van eisen hun invulling hebben gegeven.