Veiligheid

Buursema Bouwbedrijf staat bekend als een gedegen allround bouwbedrijf. Dit willen wij graag zou houden en daarom zijn we continu bezig met het bewaken en verbeteren van alle aspecten die te maken hebben met kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Alleen op deze manier kunnen we een gedegen allround bouwbedrijf zijn en blijven.

Om bovenstaande te kunnen realiseren is het nodig om continu duidelijke afspraken te maken en dit na te komen;

  • Om goed voor de dag te kunnen komen als bedrijf moet de werksfeer als plezierig worden ervaren, alleen dan kunnen mensen een goede prestatie leveren. Dit zal dan tevens uitstralen naar buiten.

  • De functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk zijn zowel intern als extern. Dan weet iedereen wat hij moet c.q. mag doen.

  • Het werk moet op een dusdanige manier worden uitgevoerd dat veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen gewaarborgd is. Schade aan lichamelijke en geestelijke gezondheid, als wel aan materiele zaken,  moet vermeden worden.

  • Het ontwerp, de materiaalkeuzes en de uitvoering mag het milieu zo weinig mogelijk belasten.

  • Afval dat alsnog vrij komt moet in de diverse afvalstromen worden gescheiden.

De directie stimuleert de bovengenoemde punten en zal de mogelijkheden creëren om dit te realiseren. Met een gezamenlijke inzet en betrokkenheid slagen we erin om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

Neem contact met ons op